O mně

Tereza Tsukahara-Symon

Tři odlišná místa plynule inspirovala můj život a mou výtvarnou práci – nejdříve to bylo Československo, potom Rakousko, a pak následovalo Japonsko

Tato místa jsou součástí mé osoby a ukázaly mi cestu, jak propojit různé kultury, být jejích součástí, a přesto nemít strach být jiná.

Ve své tvorbě preferuji jednoduché tvary a inspiraci nacházím v české a japonské estetice.

Vystudovala jsem Vysokou školu užitého umění ve VídniPo studiu keramiky jsem se díky stipendiu dostala na čtyři roky do Japonska, kde jsem studovala na dvou uměleckých školách v Tokiu. Roku 1991 jsem se vrátila do Prahy, kde dosud žiji a tvořím.

Má tvorba se inspiruje mými zkušenostmi z Japonska

Během mého pobytu v Japonsku jsem se naučila, že se člověk dokáže nejlépe inspirovat a tvořit, když zůstává sám sebou a je všemu otevřený. Ponechá si svou identitu a nenapodobuje, ale vybere si ze všeho jen to, co ho může posunout dál.